Süreç

  • Anasayfa
  • Ok
  • Süreç
  • Ok
  • Dağıtım Bağlantı Anlaşması

BAĞLANTI ANLAŞMASI

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektupları’ nı tutanak ile elden teslim alan başvuru sahiplerinin tutanak tarihinden itibaren 180 gün içerisinde DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne Bağlantı anlaşması için aşağıdaki evraklar ile birlikte başvuru yapması gereklidir.

BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı,

2) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.

• Başvuru sahibi DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne belgeleriyle 180 gün içerisinde başvurdu ise Bağlantı Anlaşması başvuru sahibi ile ilgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde yapılır. Bu aşamadan sonra tesis, tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-3 yıl içerisinde devreye alınır.

• Başvuru sahibi belgeleriyle birlikte 180 gün içerisinde DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne başvurmadı ise başvuru sahibine yazıyla cevap verilir. Dosyaları posta yolu ile iade edilir.