Süreç

  • Anasayfa
  • Ok
  • Süreç
  • Ok
  • Dağıtım Şirketi Sistem Kullanım Anlaşması

SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

Geçici kabulün yapıldığı tarihten sonra başvuru sahibi DAĞITIM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne geçici kabul tutanakları ile birlikte Sistem Kullanım Anlaşması için başvuru yapması gerekmektedir. İlgi Yönetmelik ve Tebliğ gereğince 30 gün içerisinde başvuru sahibi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır.