Süreç

  • Anasayfa
  • Ok
  • Süreç
  • Ok
  • Santral Kurulumu ve Geçici Kabul İşlemleri

LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ

KABUL DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

- Geçici kabul talep dilekçesi,

- Geçici kabule hazır tutanağı,

- Tesise ait onaylı proje, (Gerekçe raporu, vaziyet planı, varsa ENH profili, varsa trafo yerleşim planı, tek hat şeması, kısa devre hesabı,  topraklama hesabı, v.b.)

- Bağlantı anlaşması,

- Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,

- Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekaletname,

- Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı,

- Keşif cetveli ve bedeli,

- Vergi levhası (yüklenici),

- Yüklenici ve tesis sahibinin iletişim bilgileri (Adres, telefon, faks), 

- Tesiste kullanılan malzemelere ait test raporları ve sertifikalar (panel, inverter, röle, jeneratör, trafo, hücre, köşk vs.) (Elektronik ortamda olabilir-CD),

- Enerjilendir me ve Devreye Alma Protokolü

- Topraklama direnci ölçüm raporu,

- Komisyona katılmak üzere OSB/Dağıtım şirketinden teknik bir personelin isim ve unvanı

- Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD),

- YEGM Teknik Değerlendirme Raporu

- İtfaiye raporu

- Güneş Enerjisi Santrali işletme Sorumlusu ( Elektrik Müh.) yetkilendirme yazısı

- Saha Test Raporları

- Sistem Uyumluluk Raporu

- Koruma Rölesi Set Değerleri

- İmar Mevzuatı çerçevesinde alınması gerekli izinlerin alındığına dair belgeler

Yukarıdaki belge ve bilgilerin tamamlanarak oluşturulan kabul dosyasının Dağıtım Şirketi/ OSB tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.